DE BELANGRIJKSTE CHAKRA'S EN HUN PSYCHOLOGISCHE FUNCTIE

 1e chakra: stuit-/wortelcentrum
2e chakra: heiligbeencentrum
3e chakra: onder borstbeen
4e chakra: hartcentrum
5e chakra: keelcentrum
6e chakra: voorhoofdcentrum
7e chakra: kruincentrum
 
  Mentale centra (hoofd) psychologische functie
7 kruincentrum Integratie van de totale persoonlijkheid in het leven en de spirituele aspecten van de mensheid.
6a voorhoofdcentra Vermogen tot visualiseren en begripsmatig inzicht.
6b achterhoofdcentrum Praktische intelligentie, vermogen ideeën praktisch uit te voeren.
 
  Wilscentra (achterkant v.h. lichaam)  
5b bij onderste nekwervel Gevoel voor eigenwaarde, in maatschappij en beroep.
4b tussen de schouderbladen Eigen wil of de wil van het ego t.o.v. de buitenwereld.
3b middenrifcentrum Healing, houding t.o.v de eigen gezondheid.
2b heiligbeencentrum Kwantiteit van seksuele energie
1 stuit-/wortelcentrum Kwantiteit van fysieke, energie, levenswil.
    
  Gevoelscentra (voorkant v.h. lichaam)  
5a keelcentrum Ontvangen en assimileren.
4a hartcentrum Gevoelens van liefde en vriendschap voor andere mensen, openheid t.o.v. het leven.
3a plexus solaris of zonnevlecht Plezier en expansitiviteit, spirituele wijsheid en zich bewust zijn van de universaliteit van het leven, plaats in het universum.
2a sekscentrum Kwaliteit van de liefde voor de andere sekse, geven en ontvangen van fysiek en spiritueel genot.

 

 

PRAKTIJK VOOR THERAPIE EN COACHING
JAN ANNE LOONSTRA

CHAKRA’S EN HUN PSYCHOLOGISHE FUNCTIES