PRAKTIJK VOOR THERAPIE EN COACHING
JAN ANNE LOONSTRA

FAMILIEOPSTELLINGEN

 

 

 

If you always do what you always did
You will always get what you always got!

 

‘Het (h)erkennen van de ander”

Familieopstellingen: Ervaar het belang van Wij in ons Zelf

Het uitgangspunt:
Iedere familie vormt een systeem waarbinnen gestreefd wordt naar een optimaal evenwicht. Het familiesysteem is een voelbaar energieveld en een levend geheel. Wanneer een van de familieleden wordt vergeten of buitengesloten, kan dat leiden tot verstrikkingen. Sommige van die problemen hebben zo’n verregaande invloed op de individuele leden van de familie dat ze generaties lang kunnen doorwerken. Vaak gaat het om steeds terugkerende ziektebeelden of ongewenste gedragspatronen. Omdat deze problemen hun oorsprong niet vinden in de eigen persoonlijkheid, kunnen ze niet met een individuele therapie worden opgelost. Een opstelling in een ruimte, waarbij andere (buitenstaanders) worden uitgenodigd de verschillende familieleden te verbeelden, kan dan uitkomst bieden. Dit is, in het kort, het uitgangspunt van de familieopstelling.


De rol van de begeleider:
De begeleider voert de familieopstellingen uit naar het voorbeeld van Bert Hellinger die een groot pleitbezorger is van de terugkeer van rituelen in de moderne, westerse samenleving. De belangrijkste taak van de begeleider heeft het zich open stellen voor de familieziel, waarbij het eigen ego is uitgeschakeld. De begeleider beseft dat er van alles kan gebeuren, maar stelt dit niet als voorwaarde. Zij forceert niets.

De werkwijze:
Een familieopstelling vindt plaats in drie fasen.
Fase 1: Iemand wordt gevraagd de mensen die zijn of haar familie representeren intuïtief in de ruimte op te stellen. Dan komt de opstelling tot leven. Het is verbluffend hoe de plaatsvervangende familieleden getuigen van dezelfde gevoelens als de eigenlijke familieleden. Voor wie het nooit eerder heeft meegemaakt, is het moeilijk voor te stellen, maar voor de duur van de opstelling zijn ze de familieleden.
Fase 2: De begeleider doet suggesties, in de vorm van wijzigingen. Ze haalt er andere familieleden bij, geeft ze een andere plek, stelt vragen.
Fase 3: Indien mogelijk, wordt met verlossende uitspraken van de opgestelde familieleden, een nieuw evenwicht aan de familie geboden. Een evenwicht waar alle familieleden hun eigen plaats innemen. De levensenergie wordt niet langer geblokkeerd en kan weer stromen, zowel op het niveau van het individu als op het niveau van de familiegroepziel.
Het collectief bewuste en onbewuste zijn weer in balans. Het ongewenste mag oplossen.

 

Ervaringen na constellaties

‘Wat een verscheidenheid aan kansen geeft ons dit, het werkt ook door naar de niet-aanwezige belanghebbenden’

‘De verborgen dynamiek komt naar boven via de feiten, geen emotioneel gedoe’

‘Iedereen komt onbedoeld en onbewust toch aanbod t.a.v. zijn vraagstuk’

‘Ieder wordt bewust wat die écht denkt’

‘Ik mag dus trots blijven op ons oude bedrijf, en hoef niet opeens te doen alsof het er, na de fusie, niet meer toe doet’

‘Ik heb me nooit gerealiseerd dat de terugkerende werkproblematiek in verband stond met de relatie met mijn vader’

‘Ik wist dat een familiebedrijf een aparte dynamiek met zich meedraagt, maar dat dat zoveel voor mij uitmaakt als ‘betrokken buitenstaander’ wist ik niet’

‘Als ik erken dat ik verschillende nationaliteiten heb, Nederlands en Surinaams, kan ik pas echt mijn plaats innemen’

‘Wist ik veel dat mijn astma met het oorlogsverleden van mijn familie te maken had’

‘Alle kracht van mijn voorouders in mij te mogen ervaren, levert ruggesteun!


Interesse?
Er worden ook workshops gegeven in Groningen.
Voor informatie hierover zie op de pagina: Activiteiten

Tijdens de workshop is de mogelijkheid aanwezig om een familie-, relatie- of werkconstellatie te doen.
De ervaring leert dat ook het deelnemen in de constellatie van een ander en het kijken naar een constellatie veel bijdraagt aan het doel waarvoor je die dag aanwezig wilt zijn.
Ieder ontvangt wat hij/zij op dat moment aan antwoorden nodig heeft.