PRAKTIJK VOOR THERAPIE EN COACHING Startpagina JAN ANNE LOONSTRA

AURA- EN CHAKRAHEALING

Informatie Aura en Chakra-healing.

 

Voor een individuele aura- en chakrahealing kan men, volgens afspraak, terecht in de praktijk.
 
Voor wie is een healing?
In principe is een healing voor iedereen geschikt, mits hij/zij open kan staan voor de veranderingen in hemzelf (haarzelf) en vertrouwen heeft in de healer en het proces. Iedereen ontvangt namelijk dat deel van de nieuwe energie, dat hij kan verwerken. De mate, waarin iemand dit kan, hangt af van zijn weerstand en zijn draagkracht, welke weer afhankelijk zijn van zijn/haar bewustzijn. Daar het healen meestal op meerdere niveaus gebeurt, kunnen naast gezonde mensen ook mensen met psychische of lichamelijke klachten baat hebben bij een healing.
Als bij het healen vage of onbestemde klachten zichtbaar en voelbaar worden, kan de healer aanwijzingen aanreiken, of de klant verwijzen naar een andere hulpverlener, die de oorzaak van de klacht kan wegnemen. Er kan ook een nadere afspraak worden gemaakt om specifieke problemen aan te pakken in een verdere behandeling.


Inleiding
Deze brochure heeft tot doel voorlichting te geven over aura en chakra healing, opdat dit nog nagenoeg onbekende onderwerp in bredere kring bekendheid krijgt. Een healing is het schoonmaken van de aura en de chakra's door middel van het balanceren en transformeren van energieŽn. Dit lijkt op een massage zonder het lichaam aan te raken. Een healing is minder vreemd of mysterieus dan sommige mensen denken en is beslist geen wondergenezing, maar een eenvoudig proces, waardoor de mens in zijn mentale en psychische evenwicht wordt gebracht.Het is een bijzonder waardevol hulpmiddel voor het verkrijgen en behouden van welzijn en gezondheid.

De laatste tijd wordt er steeds meer aandacht geschonken aan de zelfgenezende vermogens van de mens. Men wordt zich bewust van de actieve rol, die ieder in zijn eigen gezondheid speelt.
Het besef van de invloed van de voeding, ademhaling, lichaamsbeweging en dus ook spanningen op ons welzijn is zo langzamerhand gemeengoed geworden. Zoals de meeste mensen al weten, hangt de lichamelijke gezondheid sterk af van het psychisch welbevinden.

Voor het engelse woord 'healing' is gekozen, omdat het een genezing betreft, die in eerste instantie op het psychische en mentale vlak werkt.
Het gevoel, dat men na en healing krijgt, is te vergelijken met dat wat men heeft na het nemen van een douche na een vermoeiende dag. Soms blijven namelijk gevoelens van een dag als het ware aan ons kleven. Onze vreugde, maar ook ruzies, irritaties en andere gevoelens plakken aan ons lichaam, we hebben er dan de buik vol van, of het komt ons de neus uit. Met het water spoelen we de dagelijkse beslommeringen van ons af en voelen ons daarna verfrist en opgelucht. Ook onze nachtrust heeft een dergelijke genezende functie. Opgehoopte spanningen zijn via dromen en zweten voor een deel uit ons lichaam verdwenen. De rust geeft het lichaam de kans zichzelf te herstellen.


Wat gebeurt er in een healing?
In onze westerse cultuur is het uiten van emoties een taboe. Maar het vasthouden en ophopen van gevoelens brengt ons uit ons evenwicht. Als we ons bevrijd hebben, vooral van woede en verdriet, alleen of bij vrienden, voelen we ons opgeknapt, weer in evenwicht. Het bieden van een luisterend oor of een troostend gebaar aan een ander is energetisch gezien vaak een soort healing. Op die momenten, waarop we echt en onvoorwaardelijk 'geven' aan de ander, stijgen we even boven onszelf uit. We maken dan contact met de bron van licht en liefde in ons zelf, die de energie van Zelf of Ziel is. Deze maakt deel uit van een universele (goddelijke of atomaire) energie, die overal aanwezig is. Bij een healing maken we aldus gebruik van deze energie om lichaam en geest weer in evenwicht te brengen. Een healing kun je een warm geestelijk bad noemen. Energieblokkades (geestelijke en lichamelijke) kunnen worden opgelost en energie stroomt dan weer door.

De menselijke aura is een veld om ons heen opgebouwd uit meerdere energielagen, die ook weer lichamen worden genoemd. Het etherische lichaam is het energie-lichaamsvlak om het stoffelijke lichaam heen. Daarnaast zijn er nog het zogenaamde astrale en mentale lichaam. Deze lagen vormen samen ons aura. Dit is een heel dynamisch veld en verschilt bij ieder mens in iedere situatie in zijn leven. Alle veranderingen in dit fijnestoffelijke energieveld kunnen door onszelf en door anderen worden gevoeld. Mensen voelen zich bijvoorbeeld ontspannen, gespannen, open en gesloten, groot, klein, vrolijk, boos of ziek. Zo heeft een somber mens een koude en kleine aura. Van complimentjes echter strekt de aura zich ver uit; dan voelen we ons groeien. Bij een ziekte bijvoorbeeld is de aura zwak. De mens trekt dan zijn aura dicht om zich heen ter bescherming. Ook de gewone sociale verplichtingen, die we op ons nemen verkleuren onze aura. Al deze energieŽn corresponderen met grootte, helderheid, kleuren, temperatuur enzovoorts van onze aura.
Elke healing begint met aarden van de klant, om hem te helpen zich beter in zijn lichaam te voelen en zijn contact met de aarde te herstellen, waardoor deze het 'hier en nu' kan ervaren. De mens heeft namelijk net als de aarde een noord- en een zuidpool. In dit opzicht lijkt hij veel op een magneet met een pool bij zijn kruin en een pool bij zijn voeten. In een gezonde toestand stroomt de energie optimaal tussen de polen en naar de aarde door. Blokkades, die we in ons leven opbouwen als gevolg van onverwerkte emotionele, conflicten, belemmeren de doorstroming van onze energie. Velen hebben bijvoorbeeld angst om te huilen of om boos te worden, wat blokkades in het lichaam veroorzaakt. Hoe meer spanningen hoe meer donkere plekken, hoe minder warmte in het energieveld, hoe zwakker de lading tussen de polen. Een angstig mens is dus niet geaard, dat wil zeggen dat de energiestroom tussen de polen gestoord is
Fundamenteel bij de healing is, dat de healer (man of vrouw) zich volledig open stelt om een energiekanaal te zijn, zodat de helende energie in hem kan doorstromen naar de klant. Deze energie kan uit de handen of de ogen van de healer stromen. De healer brengt in de aura van de klant ontbrekende energie aan. Dit gebeurt meestal op het vlak van kleur. Vuile energie wordt afgevoerd en schone, lichte wordt toegevoerd.
Healen is een schoonmaak- en balanceringsproces, dat ruimte schept in het energieveld van de mens om nieuw evenwicht te creŽren.

Naast aarding en aurahealing vindt er chakrahealing plaats. Het woord chakra betekent in het Sanskriet: ‘wiel’. De chakra's doen zich binnen het energieveld van de mens voor als energiewervelingen die de vorm van een wiel aannemen. .
Chakra's zijn energie- of krachtcentra, die het (grof)stoffelijk lichaam van energie voorzien. Ze liggen aan de oppervlakte van een zogenaamde etherisch lichaam en vormen daar wervelingen van ijle stof. We onderscheiden zeven belangrijke chakra's hoewel er meer bekend zijn. De chakra's hebben verschillende golflengtes (klank en kleur) en plaats in het lichaam. Als alle chakra's volop functioneren zijn alle kleuren van de regenboog waar te nemen.
De zeven hoofdchakra's zijn: het wortelchakra, het navelchakra, het zonnevlechtchakra, het hartchakra, het keelchakra, het voorhoofdchakra en kruinchakra.
De chakra's zijn via het sympathische zenuwstelsel verbonden met verschillende endocriene klieren en organen zodat het goed functioneren van chakra's van onmiddellijk belang is voor de vitaliteit van de mens.

 
Het healen van chakra's bestaat uit het bevoelen van alle chakra's, waarbij de healer naar de energieŽn kijkt (kleuren), die te veel of te weinig vertegenwoordigd kunnen zijn. Dit teveel of tekort wordt dan zoveel mogelijk in balans gebracht. De gemengde, vertroebelde en donkere kleuren worden licht gemaakt. Verder wordt er op de elasticiteit van de chakra's gelet. De chakra's dienen voldoende elastisch te zijn om zich aan te kunnen passen aan de voorkomende levenssituaties. Zonodig maakt de healer chakra's meer elastisch.
De healing is een vorm van mentale en geestelijke balancering. Hierbij worden de zelfgenezende vermogens, die in ieder mens aanwezig zijn, aangesproken, ten einde de klant te helpen zijn evenwicht op zijn eigen weg te vinden. Dit is een religieus proces. Religieus moet hier worden opgevat in zijn oorspronkelijke betekenis: religie of te wel: het herverbinden van de mens met zijn natuur.

 2017

Cursus"Aura- en Chakrahealing" door Jan Anne Loonstra: Kijk hier!

 

 

Naar boven