PRAKTIJK VOOR THERAPIE EN COACHING
JAN ANNE LOONSTRA
INTRODUCTIE MIJZELF
NAAR INTRODUCTIE VAN MIJN PRAKTIJK

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld hoe ik in het zgn. alternatieve werkveld terecht gekomen ben.
Die overstap maak je toch niet zomaar.
Door allerlei omstandigheden en ontwikkelingen groeide ik als het ware, bijna vanzelfsprekend, naar de diverse werksoorten en hulpverleningsvormen binnen het alternatieve gebeuren.

Aanleiding was mijn astma. Begin tachtiger jaren heb ik besloten om mijn leven als het ware "om te gooien". Met mijn astma ‘aan de slag’ te gaan.
Als hulpverlener binnen de reguliere hulpverlener zelf oplossingen zoeken buiten het reguliere. Zelf ondergaan, doorleven is mijn motto.

Mijn uitgangspunt is dat een hulpvrager inzicht mag krijgen in zijn situatie om daarna de stappen te zetten door/om met zichzelf aan de slag te gaan, aan het werk te gaan.
Ik heb de astma niet uit mijn lijf kunnen werken door middel van gesprekken. Maar eerder via het verkrijgen van inzichten, door vooral naar oude gedragspatronen te kijken om van daaruit vervolgens met mijn lijf te werken, het uit te werken. Mijn lichaam bevrijden van oude ballast, zaken die niet van mij waren maar wel op mij drukten.

Een aantal mensen hebben mij sterk geïnspireerd om het geleerde op mijn eigen wijze in de praktijk om te zetten met behoud van de kern, de bases.                                                                                 
Mijn lichaamsbewustzijn is sterk ontwikkeld door Anneke en Pieter Ardon. Hun werkwijze en het vormgeven van bio-energetica en aura- en chakrahealing heeft mij veel inzicht gegeven in mijn eigen lichaamsbewust zijn.                           
Zo heeft Satyarthi mij duidelijk gemaakt wat ROLFING (diepe bindweefselbehandeling) voor een lichaam kan betekenen, het ontvouwen en terug brengen naar een natuurlijke staat van zijn. Beiden hebben het mij mogelijk gemaakt om oude pijn en verdriet uit mijn lichaam te werken.                  
Agnes van Enkhuizen inspireerde mij met haar kennis van kosmogenie en de behandeling van de parasympaticus om ook mijn opleiding uit de 70’er jaren, gedragstherapie voor kinderen verder te integreren binnen het totaal van een holistische therapie. Van haar zijn ook de schema’s welke gebruikt worden bij de thema’s ‘coming out to your sense’ en ‘Hoeveel invloed hebben onze ouders op ons leven.’

Wat mij steeds opvalt is dat velen, inclusief mijzelf, altijd aan het veranderen, ontwikkelen zijn.
Veranderen is dus inherent aan ons bestaan. Een andere baan biedt ons veranderingsprocessen, evenals het aangaan of verbreken van relaties.
Veranderingsprocessen dagen ons in feite uit om het optimale uit ons leven te halen.
Het meest kunnen we dan ook leren van situaties die we als moeilijk ervaren, terwijl we daar juist het vaakst voor weglopen (proberen althans).
Letterlijk betekent het woord veranderen: worden als de ander.
Veranderen volgens de verwachting van de ander en daarmee/daardoor dus niet jezelf als uitgangspunt nemen.
Voor mij zijn veranderingsprocessen echter het tot je zelf komen, kleur bekennen, laten zien wie je bent om te handelen vanuit je binnenste.

De werkmethoden die ik toepas, de gesprekken en gedragsanalyses, vormen voor mij één geheel.
Het holisme van waaruit ik op adequate wijze de therapie gestalte kan geven.
Deze combinatie geeft eveneens het holistische aspect van de praktijk aan.

Heb je een vraag met betrekking tot de praktijk, de therapie of aan mijzelf, dan kun je deze via het emailadres stellen.
De vragen worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.
Het verbaast mij hoeveel mensen in een paar woorden, een paar zinnen, iets kunnen uitdrukken, waarmee ze iets verwoorden wat een groot gevoel weergeeft.
Wil je dat anderen er kennis van kunnen nemen? Schrijf het op en mail de tekst voor plaatsing op deze website.

Respect en onvoorwaardelijkheid zijn basisvoorwaarden en vormen mijn uitgangspunten in het samenwerken met anderen.
Het volgende thema is in mijn werk, en zeker ook in mijn persoonlijk leven, essentieel:

"Ik help je wakker te worden

zodat jij je herinnert

om je eigen echte plaats in te nemen"


Afspraken en informatie
Jan Anne Loonstra
Papiermolenlaan 3 – 15
9721 GR Groningen
06 55 76 44 51

Email Jan Anne